• Zákaznická linka: 800 292 400
  • V pracovní dny 7:30 - 20:00
  • Poruchová služba: 800 292 300
  • 24 hodin denně

Odečty vodoměrů

Nahlaste obec , stav vodoměru a číslo odběrného místa.

Údaje k požadavku

*
*
*
*
*

Zákazník, fakturační údaje

*
*
* Takto označené položky jsou povinné.
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tímto informuje Zákazníka v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679), že pro účely plnění této objednávky a pro zajištění efektivní komunikace v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené v této objednávce a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této objednávky. Zákazník tímto bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytným požadavkem k plnění dle této objednávky. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávané zejména po celou dobu platnosti objednávky a dále po dobu nutnou pro archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost tímto informuje Zákazníka o jeho zákonných právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz či přenositelnost. Zákazník má rovněž možnost žádat o omezení zpracování svých osobních údajů, případně vznést námitku proti takovému zpracování. Více informací o zpracování osobních údajů SmVaK Ostrava a.s. a o možnostech uplatnění jednotlivých práv je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na internetové adrese: www.smvak.cz .